ที่เที่ยวภูเรือ


s_173445_9510.jpg

ภูเรือ คือ อำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของจังหวัด มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะภูเขาที่สูงตระหง่านและทะเลหมอกในยามเช้า

ภูเรือมีชื่อมาจากลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายเรือขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง บริเวณโดยรอบเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ในช่วงฤดูหนาว ภูเรือจะกลายเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ภูเรือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้

  • อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของภูเรือ ประกอบด้วยภูเขา ป่าไม้ และน้ำตก จุดชมวิวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ภูเรือน้อย ภูทอก และผาหัวสิงห์
  • น้ำตกปลาบ่า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเรือ น้ำตกมี 3 ชั้น ความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำตกปลาบ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงฤดูร้อน
  • วัดป่าห้วยลาด เป็นวัดป่าตั้งอยู่ในอำเภอภูเรือ วัดป่าห้วยลาดเป็นที่รู้จักจากพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และงดงาม สร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลัง พระอุโบสถมีหลังคาทรงจั่วแบบไทยประยุกต์ ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยลวดลายไม้แกะสลัก
  • วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอภูเรือ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยและจีน ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ตั้งอยู่บริเวณอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น กวาง หมูป่า และหมี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจะกลายเป็นจุดชมทุ่งหญ้าสีเหลืองทองที่สวยงาม

ภูเรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและต้องการพักผ่อนท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์


อ่านต่อได้ที่ : ที่เที่ยวภูเรือ

Two Jack O'lantern Lamps
logo

รีวิวทั่วโลก

123 avenue de la Baguette de Pain

© 2023 by รีวิวทั่วโลก Build with WebSelf.net

Créé avecWebself Logo
Ce site a été créé avec WebSelf.

Créez votre site dès aujourd'hui. Pas besoin de savoir coder !

Commencer
Commencer mon site